Deewan-e-Yakta Khushabi

Deewan-e-Yakta Khushabi
دیوان یکتا خوشابی (غزلیات، مثنوی گلدستہ حُسن و مثنوی ہیر و رانجھا)، تصحیح و مقدمہ محمد سلیم مظہر، نجم الرشید، محمد صابر
Ahmed Yaar Khan یکتا خوشابی، احمد یار خان
Small size file – (File Size: 4.76 MB)
High quality file – (File Size: 78.55 MB)

You might also like
Comments
Loading...