Masharibul Azwaaq: Sharh e Qaseeda e Khamriyya e Ibn e Fariz Misri Dar Bayan e Sharab e Mahabbat – Mir Sayyid Ali Hamadani (Farsi)

Masharibul Azwaaq: Sharh e Qaseeda e Khamriyya e Ibn e Fariz Misri Dar Bayan e Sharab e Mahabbat – Mir Sayyid Ali Hamadani (Farsi)

 

Download Links
Read Online on Archive
Main Page Link on Archive
Download Page on Archive

You might also like